Realizácia stavieb a rekonštrukcií

 
 Sme  stavebná firma,ktorá sa zaoberá komplexnou stavebnou činnosťou od základov, hrubej stavby až po stavbu na kľúč.
V priebehu minulých rokov sme realizovali množstvo projektov v oblasti rekonštrukcií budov, domov a bytov. Naša produkcia za 5 rokov presiahla sumu 1500000€ ,k čomu prikladáme aj foto referencie našich zrealizovaných prác.
Realizujeme:
murovanie,priečky, omietky vnútorné, omietky vonkajšie, potery, zateplenie fasád, hydroizolácie, obklady, dlažby, zámkové
dlažby, ploty z kameňa, nátery, maľby, búracie práce,sádrokarton-podhľady+priečky a iné stavebné práce.
 

 

 

Stavebné rozpočty  –ponuka služieb                                                                                                                 

 Vypracovanie rozpočtu stavby.    t.č.0915141104

Pozemné stavby: kompletné práce HSV a PSV

Inžinierske stavby: cesty, športové ihriská, plynovody, vodovody, kanalizácie

Špecializované stavebné práce: inštalácia vody a kanalizácie, rozvodov plynu, kúrenie

Rozpočet vám dáva podrobný prehľad,  analýzu a následné úspory Vašich nákladov na stavbu

·   

Čo ponúkame:

-vypracovanie položkového rozpočtu vrátane výkazu výmerov z projektovej dokumentácie

-porovnanie ponúk

-analýzy a kontroly ponukových cien dodávateľov

-cenové kalkulácie

-výrobné kalkulácie

-čerpanie z rozpočtu

-vypracovanie rozpočtu pre verejné obstarávanie

-vypracovanie rozpočtu pre fondy EÚ , ŠFRB , hypotekárny úver

-vypracujeme vám optimálne cenovo primeraný rozpočet pre vašich   subdodávateľov

-harmonogram výstavby

- kontrola a posúdenie primeranosti jednotlivých cien a celkovej ponukovej ceny stavby ktorú vám predložil váš budúci zhotoviteľ-  tento bod je jak pre investorov , tak aj pre stavebné firmy ,ktoré hľadajú subdodávateľa.

-ocenenie atypických prác a výrobkov

                                                                                                                                                                                                                                     Stavebné rozpočty spracovávame pre:

-Projektantov

-Investorov

-Individuálnych staviteľov

-Stavebné firmy realizačné

-Súdnych znalcov a odhadcov                                                                                     

Naše služby poskytujeme klientom na území celého Slovenska!

-Cena rozpočtu závisí aj od: účelu, pre ktorý je rozpočet spracovaný,-miery podrobnosti dokumentácie stavby,-použitých oceňujúcich podkladoch,-veľkosti a ceny stavebného diela,-kvality dodanej projektovej dokumentácie.

Poznámka :

Zdravotechnika, plyn, kúrenie, vzduchotechnika : podľa cenníka rozpočtára TZB
Elektroinštalácia : podľa cenníka rozpočtára elektro

Po dohode vyžadujeme písomnú objednávku !

Projektovú dokumentáciu je možné poslať aj elektronicky v súbore PDF

Predkladanie dokumentácie k nám:      bartos.jozef@zmail.sk

vašu projektovú dokumentáciu môžete predkladať v papierovej forme osobne alebo poštou

na CD nosiči - osobne, poštou (súbory vo formáte doc, xls, pdf, )

elektronicky- internetom

Vypracovanie a distribúcia rozpočtovej dokumentácie k vám:

rozpočty stavieb sú vypracované softvérom CENKROS PLUS

cena za služby na základe nami vypracovanej cenovej ponuky,

tlačená forma, doručená (poštou, osobne)  elektronická forma (súbor vo formáte XLS, Cenkros Pus) samozrejme odomknutý!